Zaznacz stronę

EndaceProbe – Platforma analityczna sieci

Dlaczego warto wychwytywać pakiety? W przypadku dużych organizacji koszt osłabionej wydajności sieci lub nieplanowanych przestojów może wynosić tysiące dolarów na godzinę. Koszt naruszenia bezpieczeństwa może być jeszcze bardziej astronomiczny, powodując utratę klientów, reputacji a nawet kosztowne działania prawne.

Dlaczego warto wychwytywać pakiety?

W przypadku dużych organizacji koszt osłabionej wydajności sieci lub nieplanowanych przestojów może wynosić tysiące dolarów na godzinę. Koszt naruszenia bezpieczeństwa może być jeszcze bardziej astronomiczny, powodując utratę klientów, reputacji a nawet kosztowne działania prawne. Co sprawia, że szybka i celna reakcja na incydenty oraz analiza przyczyn źródłowych są kluczowymi wymaganiami biznesowymi.

Wielofunkcyjna platforma analityczna firmy Endace może obsługiwać zewnętrzne aplikacje do analityki sieciowej, jednocześnie rejestrując dokładną w 100% historię sieci, dostarczając ostatecznych dowodów do badania zagrożeń cyberprzestrzeni, kwantyfikując naruszenia danych i analizując problemy z wydajnością sieci lub aplikacji.

Wdrożenie dedykowanej platformy analitycznej umożliwia elastyczne wdrażanie funkcji analitycznych na żądanie. Radykalnie zmniejsza koszty OPEX i CAPEX poprzez konsolidację sprzętu centrum danych. Hostowane aplikacje analityczne mogą analizować ruch na żywo z możliwie wielką prędkością. A nawet użyć funkcji odtwarzania, by analizować ruch historyczny, aby uzyskać wydajną analizę w danym czasie.

Do globalnych klientów należą banki, szpitale, operatorzy telekomunikacyjni, nadawcy, sprzedawcy detaliczni, sieciowi giganci, rządy i wojsko

Przechwytywanie pakietów i analityka – jedna platforma

W obliczu konieczności diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa i wydajności w dużych sieciach o dużej szybkości, organizacje potrzebują źródeł informacji o danych, które wykraczają poza pliki dziennika i metadane.

Platforma EndaceProbe ™ Analytics zapewnia pełne przechwytywanie i rejestrowanie pakietów, przy zerowej ich utracie, w połączeniach sieciowych od 10 Mb / s do 100 Gb / s, co pozwala organizacjom na przechwytywanie, indeksowanie i przechowywanie w 100% dokładnych danych o aktywności sieci.

EndaceProbes to jedyna, prawdziwie otwarta platforma do przechwytywania pakietów, umożliwiająca zarówno hosting, jak i integrację z komercyjnymi, otwartymi i niestandardowymi aplikacjami analitycznymi.